1

poKase.eu | Potrzebujesz szybkiej kasy? Lepiej trafić nie mogłeś!

xawier47722 100 days ago Lifestyle http://www.pokase.eu   Discuss  | Add To 
Restrukturyzacja jest to zmiana warunków spłaty kredytu na pewien okres, lub do końca trwania umowy kredytowej. W ten sposób można dostosować warunki spłaty do aktualnej sytuacji finansowej. Jak wiadomo umowy kredytowe zazwyczaj podpisywane są na wiele lat, a w tym czasie może się sporo wydarzyć. Dzięki temu kredytobiorca ma możliwość dalszej spłaty zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów za przeterminowane płatności.

Comments

Who Upvoted this Story