1
Konsolidacja chwilówek jest ocaleniem dla poważnej grupy dłużników funkcjonujących w naszym kraju. Jak bowiem wypływa z niedawnych zestawień statystycznych już przeszło 2mln naszych rodaków nie spłaca na czas osobistych deklaracji. Są to zestawienia statystyczne niepokojące, ponieważ nie odnoszą się tylko i wyłącznie do zobowiązań kredytowych, ale również to normalnych