1
کشورهای عضو اتحادیه اروپا کشورهایی پیشرفته با کیفیت بالای زندگی می باشند که تقریبا نصف آن ها برنامه های سرمایه گذاری را به افراد خارجی ارائه می دهند. کشور اتریش که یکی از زیباترین و امن ترین کشورهای دنیا است، با عضویت در اتحادیه اروپا و پیوستن به پیمان شنگن، باعث رشد و شکوفایی بیش از پیش این کشور شد. به عنوان مثال استقرار مقر سازمان ملل در پایتخت اتریش، شهر وین و همچنین وجود صنایع پتروشیمی قوی
What is Socialbookmarkngs?

Social Bookmarking is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments